Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Flehite, Oudheidkundige Vereniging

Flehite, Oudheidkundige Vereniging te Amersfoort; opgericht in 1878; kreeg deze naam in 1882. Startte het Museum; is deels eigenaar van de collectie. Haar eerste jaarverslagen bevatten soms interessante informatie omtrent de geschiedenis van Afrt; zie in literatuurlijst: JVFL.

Referentie(s): L. van Tongerloo, De historische verenigingen in de provincie Utrecht Jaarboek Oud-Utrecht 1973 47-69 [hierin wordt F behandeld]; sumier F in: Hovy, 1986 147/148.

B.G.J. Elias, 100 jaar Flehite, FL 10 no 3 sept 1978 44-45

B.G.J. Elias, Flehite 1878 1978, FL 11 no 3/4 okt 1979 herdenkingsnummer 39-69 (hierin chronologisch gerangschikte Lijsten van tentoonstellingen, bestuursleden en conservatoren).

J.A. Brongers, Vondsten uit grafheuvels als impuls tot de oprichting van Museum Flehite in 1878, FL 12 no 2 okt 1980 26-35.

B.G.J. Elias, Het wapen en de vlag van de Oudheidkundige Vereniging Flehite [over een klein strijdpuntje], FL 13 no 2 juli 1981 36

B.G.J. Elias, Van Rootselaar versus Flehite, FL 24 1/2 (mei 1994) 17-20.

Over de invloed van de Oudheidkundige Vereniging F op de in 1895 opgerichte vereniging Felua: R.M. Kemperink, 'Eene eigenaardige bekoring en poëzie'; De eerste jaren van de Vereeniging Felua, Bijdragen Felua; Jaarboekje voor de geschiedenis en de archeologie van de Veluwe IV (1995) 4-49.