Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Tips

Archief Eemland beschikt over veel informatie over de geschiedenis van Amersfoort en de regio Eemland. Deze overvloed aan informatie kan archiefonderzoek lastig maken. Daarom vindt u op deze pagina tips en onderzoeksgidsen om u te helpen met uw onderzoek.

Tip 1: Zoekvraag bepalen
De eerste stap van historisch onderzoek is het bepalen van een zoekvraag, dit kan op basis van de volgende vraagwoorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Het is handig om te beginnen met een vrij algemene vraag, deze kan verder verfijnd worden als gevolg van uw onderzoeksresultaten.

Tip 2: Literatuuronderzoek
Een volgende stap kan het doen van literatuuronderzoek zijn. U gaat in boeken en artikelen zoeken naar informatie over het onderwerp van uw vraag.

  • U kunt hiervoor gebruik maken van de bibliotheekcollectie van Archief Eemland. Wij beschikken naast boeken en artikelen ook over bijvoorbeeld pamfletten, overheidspublicaties en huis-aan-huis bladen uit de regio Eemland. Voor hulp bij het onderzoek in onze bibliotheek kunt u gebruik maken van een onderzoeksgids. Daarnaast kunt u de historische Encyclopedie van Amersfoort raadplegen op onze website en in onze publieksruimte.
  • Kunt u het in onze bibliotheek niet vinden? Dan kunt u terecht in andere bibliotheken, zoals de openbare bibliotheek bij u in de buurt of bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Literatuuronderzoek kan genoeg zijn om uw vraag te beantwoorden. Soms is het echter niet nodig, of niet genoeg, in dat geval kunt u in het archief verdergaan met uw onderzoek.

Tip 3: Archiefonderzoek
Op onze website kunt u online archiefstukken opzoeken en aanvragen. Deze kunt u dan inzien in onze publieksruimte. Meer informatie over het aanvragen van stukken.

Tip 4: Gebruik andere historische bronnen
Naast de bibliotheek en archieven kunt u bij Archief Eemland gebruik maken van meer historische bronnen, deze zijn veelal digitaal te vinden op onze website. Kijk bijvoorbeeld eens in:

Tip 5: Genealogisch Onderzoek
Voor genealogisch onderzoek, of dit nu uw eigen of een andere familie betreft, is het van belang om vooraf al zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dat wil zeggen namen, geboortedata, verhalen die in de familie rondgaan. Alles wat een aanknopingspunt kan zijn voor verder onderzoek in bij een archiefdienst als Archief Eemland. Vanwege de openbaarheidstermijn van bronnen als bevolkingsregisters is het nodig enkele gegevens van voor 1940 te hebben om op verder te werken.

In de bibliotheek van Archief Eemland vindt u een aantal handboeken over stamboomonderzoek. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een aantal website, zoals van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Centraal Bureau voor Genealogie waar ook handleidingen te vinden zijn. In onze bibliotheekcatalogus of de catalogus van het CBG kunt u ook zien of er over uw familienaam al iets gepubliceerd is.

Naast alle archieven beschikt Archief Eemland over verschillende bronnen die specifiek van belang kunnen zijn voor onderzoek naar uw voorouders. Over elke soort bron bieden we een onderzoeksgids met meer informatie; deze gidsen zijn  te vinden in de zijbalk op deze webpagina.