Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Open data

Open data zijn gegevens die voor iedereen toegankelijk én herbruikbaar zijn. Het gaat om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden.

Voor wie zijn open data?
Open data zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.  

Bekijk hier onze open data

  1. Bevolkingsregisters
  2. Webservice om genealogische data te harvesten
  3. Militieregisters

Welke gegevens vindt u in de militieregisters?


Gemeente
Periode    Aantal Archief Inventarisnummers Inhoud Digitaal doorzoekbaar?
Amersfoort

1815-1905                   

84.252 0002.01

657-686

  ja
  1815-1905     657-674  Inschrijvingsregisters ja
  1814-1882    

675-686 

Alfabetische lotingslijsten ja
Baarn 1813-1885  1.736 0480 565-567    
  1813-1861     565, 566  Alfabetische inschrijvingsregisters ja 
  1813-1834
1842-1844
1858
1883-1885
    567 Inschrijvingsregisters ja 
Woudenberg 1839, 1841-1875  2.003  0500 918-920 Lotingslijsten, naamlijsten en inschrijvingsregisters ja 
Leusden    1.517  0610 121-122    
  1817-1861     121 Lotingsregisters  ja
  1817-1861     122 Inschrijvingsregisters  ja
 Stoutenburg 1830-1861  1.042  0612 656, 657, 659    
  1830-1861     656 Inschrijvingsregisters  ja
  1830-1861     657 Alfabetische lijst  ja
  1863-1883     659  Lotingsregisters  ja
 Eemnes 1815-1911  182  1005 1375-1383  Alfabetische registers  ja
  1814-1911     1384-1389  Lotingsregisters  ja
  1858-1862     1390  Naamlijsten van lotingen ja
  1815-1870     1391-1394  Inschrijvingsregisters ja