Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Open data

Open data zijn gegevens die voor iedereen toegankelijk én herbruikbaar zijn. Het gaat om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden.

Voor wie zijn open data?

Open data zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.  

Bekijk hier onze open data:

  1. Bevolkingsregisters
  2. Webservice om genealogische data te harvesten
  3. Militieregisters
  4. Foto's van de Tweede Wereldoorlog
  5. Documentatie over de Tweede Wereldoorlog uit de bibliotheek van Archief Eemland
  6. Fotocollectie
  7. Bibliotheek Archief Eemland