Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Openbaarheid

Archieven van de overheid zijn in principe openbaar. Er kunnen echter redenen zijn om die openbaarheid tijdelijk te beperken. Dit is geregeld in de wet.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de archieven van de burgerlijke stand. Zo zijn:

  • Geboorteakten jonger dan 100 jaar niet openbaar;
  • Huwelijksakten en huwelijkse bijlagen jonger dan 75 jaar niet openbaar;
  • Overlijdensakten jonger dan 50 jaar niet openbaar. 

Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden wanneer u uw eigen akten in wilt zien. Wanneer u wel toestemming hebt gekregen beperkt openbare stukken in te zien, is het niet toegestaan hier kopieën, scans of foto’s van te maken. 

Privacyregels zijn veranderd
Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe regels voor de beschermng van privacy (AVG) die ervoor zorgen dat ook Archief Eemland zijn privacybeleid moet wijzigen. Dat betekent dat u bepaalde delen van onze collectie zoals de gezinskaarten niet meer kunt raadplegen.

Wilt u meer weten over de (beperking van) openbaarheid van overheidsinformatie, dan kunt u terecht op de website van het Nationaal Archief.