Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Openbaarheid

Archieven van de overheid zijn in de meeste gevallen openbaar. Er kunnen echter redenen zijn om die openbaarheid tijdelijk te beperken. Dit is geregeld in de wet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de archieven van de burgerlijke stand of wanneer er gevoelige persoonsgegevens in genoemd staan. 

  • Geboorteakten jonger dan 110 jaar zijn niet openbaar;
  • Huwelijksakten en huwelijkse bijlagen jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar;
  • Overlijdensakten jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. 

Wat betekenen de privacyregels voor het raadplegen van onze collecties?

Bepaalde delen van onze collectie, zoals de gezinskaarten, kunt u niet raadplegen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk vastgesteld dat de bevolkingsregisters- en kaarten bijzondere persoonsgegevens bevatten, zoals godsdienstige gezindte, van nog levende personen. Op de openbaarheid van gezinskaarten is meestal een beperking gesteld van 75 jaar na 1940, maar tegen de achtergrond van de gestegen levensverwachting is deze termijn in de praktijk te kort gebleken. Daarom is deze openbaarheidsbeperking verlengd naar 110 jaar. Dat betekent dat persoonsgegevens uit de periode 1915 - 1939 niet openbaar zijn tot 2051. Dit is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eventueel nog levende personen. 

Uitzondering

Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden wanneer u uw eigen akten in wilt zien. Indien u akten wilt inzien van iemand anders die nog geen 110 jaar geleden is geboren kunt u toestemming aanvragen bij onze gemeentearchivaris. Hierbij is een bewijs van overlijden nodig. Neem contact met ons op voor meer informatie. 
Wanneer u toestemming heeft gekregen om niet openbare stukken in te zien, is het niet toegestaan hier kopieën, scans of foto’s van te maken.

Meer weten over de nieuwe privacywetgeving? Kijk dan op de website van de gemeente Amersfoort of op de website van het Nationaal Archief.