Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Particuliere- en overheidsarchieven

Archief Eemland verwerft en beheert archieven uit de regio Eemland, dat wil zeggen de stad Amersfoort en omliggende gemeenten Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg. De archieven van Bunschoten worden in de regiogemeente zelf bewaard. Naast de overheidsarchieven uit deze regio beheren wij ook particuliere archieven. Eén van onze kerntaken is het bewaren en beschikbaar stellen van deze archieven.

Overheidsarchieven

Archief Eemland is de archiefbewaarplaats van de overheidsarchieven van de regio Eemland van twintig jaar en ouder. De gemeentearchieven van Bunschoten en Soest worden vooralsnog bewaard in de betreffende gemeentes, onder verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris van Archief Eemland.

Op grond van de Archiefwet zijn gemeenten (en andere overheden) verplicht om archiefbescheiden die in aanmerking komen voor permanente bewaring onder te brengen in een archiefbewaarplaats; daarom worden de stukken overgebracht wanneer ze ouder zijn dan twintig jaar.

In onze procedure kunt u lezen welke werkwijze Archief Eemland hanteert om ervoor te zorgen dat de overbrenging van de gemeentearchieven op de juiste manier gebeurt. Overheidsorganisaties in de regio Eemland kunnen hierover contact met ons opnemen. 

Particuliere archieven

Archief Eemland verzamelt ook archieven van particuliere organisaties en van personen die een aanvulling vormen op door de overheid gevormde archieven en die betrekking moeten hebben op de geschiedenis van de regio. De particuliere archieven moeten afkomstig zijn van organisaties of personen binnen het werkingsgebied van Archief Eemland.