Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Chirurgijnskamer

Ruimte boven het zuiderportaal van de Joriskerk waar het Chirurgijnsgilde bijeenkwam om te vergaderen en om te examineren; XVII. In 1986 in ere hersteld door de bemoeiingen van koster A.de Wit en de Afrt chirurg W. Veltheer.

Anco Mali, Chirurgijnskamer St Joriskerk lange tijd vergeten berghok; chirurgijns en doctores medicinae van Amersfoort, DSA dd. 22 en 29 okt 1986.