In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en acht andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn niet uitsluitend de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden in een archiefbewaarplaats, maar ook archieven van particulieren uit deze gemeenten. Bekijk dit instructiefilmpje wanneer u stukken wil aanvragen. 
Uw zoekacties: Gemeentelijke Sociale Dienst te Baarn, 1949-1991

0453 Gemeentelijke Sociale Dienst te Baarn, 1949-1991

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
1. Ter inleiding en verantwoording
0453 Gemeentelijke Sociale Dienst te Baarn, 1949-1991
1.
Ter inleiding en verantwoording
De Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken werd opgericht op 1 januari 1952. Taak was ondermeer de ambtelijke ondersteuning van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. Deze instelling voerde in de gemeente Baarn de Armenwet uit.
De invoering van de Algemene Bijstandswet per 1 januari 1965 bracht veranderingen. De Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg werd opgeheven en de GSD werd omgezet in een afzonderlijk beheerde dienst ex art. 252 van de Gemeentewet.
De Dienst verzorgde ondermeer de administratieve uitvoering van de Algemene Bijstandswet, terwijl de bestuurlijke uitvoering in handen was van het College voor de Verlening van Bijstand (1965-1975), opgevolgd door de Commissie voor de Verlening van Bijstand (1976-1983).
In het archief van Gemeentelijke Sociale Dienst zijn opgenomen de archiefjes van plaatselijke colleges en commissies die werden gevormd om het College van B&W van advies te dienen bij de invoering en uitvoering van de Algemene Bijstandswet (ABW) en de diverse Rijksgroepsregelingen (oa. voor Zelfstandigen, voor Werkloze Werknemers), Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), en van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningregelingen voor Hoofd- en Handarbeiders. Tevens hadden deze commissies tot taak de bestuurlijke uitvoering van diverse wetten en regelingen, terwijl de administratieve uitvoering werd verzorgd door de GSD, die ook het secretariaat van deze commissies voerde.
De totale omvang van het te bewerken archief bedroeg ca. 6 m1. De omvang van het archief na bewerking bedraagt 1,5 m1 (45 inventarisnummers).
Selectie heeft plaatsgevonden volgens de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden in archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekende van na 1850, vastgesteld door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 24 augustus 1983, en met toepassing van door de gemeente Baarn gegeven aanwijzingen.
De stukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, werden vermeld op een lijst en ter beoordeling toegezonden aan de gemeente Baarn en de archiefdienst Eemland. Na vaststelling van deze lijsten zijn betreffende stukken vernietigd.
Het verdient aanbeveling uit privacy overwegingen (gegevens betreffende cliënten) beperkingen aan de openbaarheid te stellen.
A.J. Mulder
Van Lee & Van Everdingen
Vlaardingen, october 2006

Kenmerken

Datering:
1949-1991
Soort toegang:
dossier-inventaris
Depotlocatie:
Amersfoort
Auteur:
A. Mulder
Openbaarheid:
beperkt voor stukken jonger dan 50 jaar
Omvang:
1 meter
Herkomst:
wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0453 Gemeentelijke Sociale Dienst te Baarn, 1949-1991
VERKORT:
NL-AmfAE 0453
Geografische namen: