Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Archiefstukken aanvragen

In ons online archievenoverzicht kunt u zien welke archieven bij ons aanwezig zijn. Wij beheren de archieven van Amersfoort en zeven andere gemeenten uit de regio Eemland. Dit zijn niet uitsluitend de gemeentearchieven die volgens de Archiefwet opgeslagen moeten worden in een archiefbewaarplaats, maar ook particuliere archieven uit deze gemeenten.

Archieven inzien
Gedigitaliseerde archiefstukken zijn online te raadplegen. Voor alle niet-gedigitaliseerde stukken kunt u terecht in onze publieksruimte.

Archiefstukken aanvragen
U kunt zowel online als in de publieksruimte stukken aanvragen. Wanneer u op de website een inventarisnummer heeft gevonden dat u in wilt zien, kunt u deze hier aanvragen. Voor meer uitleg over het aanvragen kijkt u hier.