Medewerkers

Bij Archief Eemland werken momenteel zeventien medewerkers en ruim vijfentwintig vrijwilligers. Er werken ook regelmatig stagiaires.

Afdeling Archieven & Collecties
Bij 'Archieven en collecties' is het doel om archieven en collecties zodanig te verwerven, te beheren en toegankelijk te maken dat deze optimaal door het publiek geraadpleegd kunnen worden. Prioriteiten worden vastgesteld op basis van de vraag van de klant en inhoudelijke deskundigheid van medewerkers. Het beheer van de archiefbewaarplaats en de materiële verzorging van stukken valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de afdeling, evenals het toezicht op de informatievoorziening van de aangesloten gemeenten.

Afdeling Publiek
Bij 'Publiek' is het doel de brede dienstverlening aan de digitale en de fysieke klant. De afdeling stelt documenten uit archieven en collecties ter inzage aan de klant en geeft informatie. Dit gebeurt via de fysieke en de virtuele studiezaal én door het organiseren van ontmoetingen, evenementen en bijvoorbeeld het ontwikkelen van digitale tentoonstellingen. Binnen de afdeling vallen verder de ontwikkeling en uitvoering van educatieve programma's en activiteiten en pr en communicatie.

Medewerkers

Directeur
Alice van Diepen, A.vanDiepen@amersfoort.nl

Gemeentearchivaris / Senior medewerker Archieven en Collecties
Dirk Steenbeek, DCW.Steenbeek@amersfoort.nl 

Interim Gemeentearchivaris
Julia Romijn-Wixley, JM.Romijn-Wixley@amersfoort.nl

Projectleider Archief Eemland
Joost Zijderveld, JK.Zijderveld@amersfoort.nl

Senior medewerker archieven en collecties
Georges Elissen, GHJ.Elissen@amersfoort.nl

Senior medewerker archieven en collecties
Sjoukje Straub, SR.Straub@amersfoort.nl

Fotoconservator/ medewerker Publiek
Henk van Tilburg, HW.vanTilburg@amersfoort.nl

Medewerker archieven en collecties
Wim van den Hoonaard, W.vandenHoonaard@amersfoort.nl
 
Assistent medewerker archieven en collecties
Sandra Hofman, AN.Hofman@amersfoort.nl

Depotmedewerker
Peter van Gastelen, PWJ.vanGastelen@amersfoort.nl

ICT adviseur/coördinator
T. van Santen, T.vanSanten@amersfoort.nl

Medewerker communicatie en presentatie
Vie van Steenbergen-van Hofweegen, VI.vanSteenbergen@amersfoort.nl

Medewerker communicatie en educatie
Esther Slijkerman-Buddingh, E.Slijkerman@amersfoort.nl

Medewerker presentatie
Suzanne de Gunst, SM.deGunst@amersfoort.nl

Publieksarchivaris
Saskia Stouten-Schrijer, S.Stouten-Schrijer@amersfoort.nl

Publieksarchivaris
Katinka Regtien, K.Regtien@amersfoort.nl

Bedrijfsvoering & Secretariaat
Gielje van Gulik, GAJ.vanGulik@amersfoort.nl