Medewerkers

Bij Archief Eemland werken momenteel zeventien medewerkers en ruim vijfentwintig vrijwilligers. Er werken ook regelmatig stagiaires.

Afdeling Archieven & Collecties
Bij 'Archieven en collecties' is het doel om archieven en collecties zodanig te verwerven, te beheren en toegankelijk te maken dat deze optimaal door het publiek geraadpleegd kunnen worden. Prioriteiten worden vastgesteld op basis van de vraag van de klant en inhoudelijke deskundigheid van medewerkers. Het beheer van de archiefbewaarplaats en de materiële verzorging van stukken valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de afdeling, evenals het toezicht op de informatievoorziening van de aangesloten gemeenten.

Afdeling Publiek
Bij 'Publiek' is het doel de brede dienstverlening aan de digitale en de fysieke klant. De afdeling stelt documenten uit archieven en collecties ter inzage aan de klant en geeft informatie. Dit gebeurt via de fysieke en de virtuele studiezaal én door het organiseren van ontmoetingen, evenementen en bijvoorbeeld het ontwikkelen van digitale tentoonstellingen. Binnen de afdeling vallen verder de ontwikkeling en uitvoering van educatieve programma's en activiteiten en pr en communicatie.

Bekijk de contactgegevens van Archief Eemland.

Medewerkers

Directeur 
Ina Loovers

Gemeentearchivaris
Vincent Robijn, V.Robijn@amersfoort.nl

Adviseur digitale informatie
Dirk Steenbeek, DCW.Steenbeek@amersfoort.nl 

Coördinator publiek
Georges Elissen, GHJ.Elissen@amersfoort.nl

Collectiebeheerder
Sjoukje Straub, SR.Straub@amersfoort.nl

ICT adviseur/coördinator
T. van Santen, T.vanSanten@amersfoort.nl
 
F
otoconservator/coördinator bewegend beeld
Henk van Tilburg, HW.vanTilburg@amersfoort.nl

Medewerker archieven en collecties
Wim van den Hoonaard, W.vandenHoonaard@amersfoort.nl
 
Assistent medewerker archieven en collecties
Sandra Hofman, AN.Hofman@amersfoort.nl

Medewerker communicatie 
Esther Slijkerman-Buddingh, E.Slijkerman@amersfoort.nl

Publieksarchivaris
Saskia Stouten-Schrijer, S.Stouten-Schrijer@amersfoort.nl

Publieksarchivaris
Katinka Regtien, K.Regtien@amersfoort.nl

Depotmedewerker
William de Vries, KCW.deVries@amersfoort.nl

Bedrijfsvoering & Secretariaat
Gielje van Gulik, GAJ.vanGulik@amersfoort.nl