Archieven

Archieven zijn de neerslag in documenten van het handelen van diverse instanties,
bijvoorbeeld een gemeentebestuur, een bedrijf, een vereniging of een persoon.
De meeste archieven
 zijn voorzien van een toegang, een hulpmiddel om de juiste documenten te vinden.

Veelgestelde vragen

Uw zoekacties: Blader door de toegangen
 Zoek in alle archieven
 
 
U zoekt in: 415.716 beschrijvingen
 
 
 

TIP: U kunt ook zoeken via: Zoeken via archiefvormers of Zoeken via archievenoverzicht

Uitzonderingen

  • De archieven uit BUNSCHOTEN zijn alleen in te zien op het gemeentehuis in Bunschoten of zijn online te raadplegen op de website Erfgoed Bunschoten 
  • De archieven uit SOEST zijn alleen in te zien op het gemeentehuis in Soest. Meer informatie vind u op de website van gemeentearchief Soest.
  • De 150.000 records van de DOOP-, TROUW- en BEGRAAFREGISTERS uit de regio Eemland kunt u raadplegen (inclusief scans) op www.hetutrechtsarchief.nl 
  • De kaarten van de WATERSCHAPSARCHIEVEN zijn overgebracht naar het Gelders Archief.