Stamboom onderzoek

Wat is stamboomonderzoek?

Stamboomonderzoek (ook wel genealogisch onderzoek genoemd) is gericht op het zoeken naar familiegegevens uit het verleden. Zoals wie de voorouders zijn, wanneer ze zijn geboren, waar ze hebben gewoond en hoe ze leefden.

 Hoe doet u stamboomonderzoek?

  • Stap 1: Begin thuis

Het onderzoek naar de familiegeschiedenis begint thuis online. Verzamel zo veel mogelijk familiepapieren, zoals trouwboekjes, bidprentjes, oude koopakten, foto’s e.d., die bij familieleden op allerlei manieren bewaard worden. In de familiepapieren moet u een aanknopingspunt zien te vinden, het liefst van voor 1938, waarmee u in de archieven verder kunt zoeken. Noteer ook de familieverhalen die rondgaan. Houd een goede administratie bij, zodat u ook later altijd kunt nagaan hoe u aan de informatie gekomen bent.

 

  • Stap 2: Oriëntatie

In de bibliotheek van Archief Eemland staaneen aantal handboeken over stamboomonderzoek. Op onze site vindt u onder de links bij genealogie een aantal sites, zoals van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Centraal Bureau voor Genealogie waar allerlei handleidingen over stamboomonderzoek op staan. In de catalogus van het CBG of onze bibliotheekcatalogus kunt u nagaan of er al iets over uw familienaam gepubliceerd is.

  • Stap 3: Archieven

Na de eerste oriëntatie, gaat u naar de website archieven.nl om meer gegevens te zoeken.

 

Welke bronnen?

De eerste bronnen waarin het onderzoek verder plaatsvindt, zijn de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters. Komt u in de periode vóór 1811, dan bent u in de eerste plaats aangewezen op de Doop-, Trouw-, en Begraafregisters (de DTB’s). Een deelvan deze bronnen zijn via een index toegankelijk gemaakt via internet. Bijvoorbeeld de site WieWasWie. Vele gemeenten hebben een eigen archiefdienst of zijn met andere gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan.

In deze bronnen zijn vooral namen en jaartallen te vinden. Deze hebt u nodig om verder te kunnen zoeken naar aanvullende gegevens. Ze vormen als het ware de kapstok waaraan u verdere gegevens kunt ophangen. Om deze gegevens te vinden zult u onderzoek moeten doen in andere bronnen, zoals archieven van schepenbanken, notarissen, kadaster etc.


Wat is er bij Archief Eemland te vinden?

Archief Eemland beheert als historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland de archieven van de stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort en de archieven van de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten (op locatie), Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg. Uit deze gemeenten worden zowel de gemeentelijke archieven, op basis van de Archiefwet, als particuliere archieven overgebracht.

Soorten bronnen

Van alle aangesloten gemeenten zijn de eerder genoemde openbare registers van de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters en Doop-, Trouw- en Begraafregisters naar Archief Eemland  overgebracht. In de Digitale Stamboom zijn alle namen opgenomen, die voorkomen in de registers van de Burgerlijke Stand. Op onze publieksruimte in het Eemhuis kunt u de aktes en de gegevens van het bevolkingsregister op microfiche raadplegen, in de toekomst worden deze registers op internet geplaatst. De DTB’s en de toegangen zijn gekopieerd en kunnen eveneens geraadpleegd worden. Op deze manier worden de originele registers beschermd tegen verval door veelvuldig gebruik.

Naast deze bronnen zijn ook de archieven van de gemeentebesturen en de notarissen in te zien. Ook de Beeldbank (foto’s, kaarten, prenten) kan interessante informatie opleveren.

 
Toegangen en hulpmiddelen

Om in de vele meters archieven, de juiste gegevens te vinden, zijn voor de bezoeker diverse toegangen en hulpmiddelen ontwikkeld. Op onze website staan staat bij Hulp bij onderzoek allerlei onderzoeksgidsen en tips.  

En dan…

Genealogisch onderzoek levert vele namen, jaartallen en andere feiten betreffende de familie op. Het is van belang dat al deze gegevens op een overzichtelijke manier worden geordend. Kijk voor tips op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl).

Literatuur

Rob van Drie, Stamboomonderzoek voor beginners, Centraal Bureau voor Genealogie 1998.
Rob van Drie (red.), Voorouders in beeld, Centraal Bureau voor Genealogie/Teleac 1997.
Koos Boertjens, Internetgids Stamboomonderzoek, Academic Service 1999. (hebben we dat, nee bestellen
J.C.M. Pennings, A.Pietersma en F. Vogezang (red.), Van aver tot aver, gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht (Utrecht 1998)
E.A. van Beresteyn, Genealogisch repertorium (Den Haag, 1987).

 

Websites

www.archiefnet.nl: Een startpagina naar archiefdiensten in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld.
www.wiewaswie.nl Bepaalde archiefinstellingen bieden via deze portal genealogische gegevens aan.
www.cbg.nl: Website van het Centraal Bureau voor Genealogie.
www.ngv.nl: Website van de Nederlandse Genealogische Vereniging.