Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Oorlogsarchief Adriana Nefkens online

Het oorlogsarchief van de Amersfoortse Adriana Nefkens staat online. Het archief omvat 3.000 items met daarin onder andere naam- en transportlijsten van Nederlandse en geallieerde krijgsgevangenen die gevangen zaten in het krijgsgevangenkamp in het Soesterkwartier in Amersfoort. In het gedigitaliseerde oorlogsarchief zitten ook foto’s, briefjes en tekeningen van krijgsgevangenen, liedteksten, correspondentie met het Rode Kruis die via onze website te raadplegen.
 

Adriana Nefkens

Adriana Nefkens was Rode Kruishelpster in het krijgsgevangenenkamp dat vanaf 1943 in het Soesterkwartier in Amersfoort was gevestigd. Alles wat zij meemaakte als Rode Kruishelpster in die oorlogsjaren bewaarde zij in een koffertje. De kostbare inhoud schonk zij in 1984 aan Archief Eemland. Het archief van Adriana Nefkens maakt deel uit van het Metamorfozeproject ‘Oorlogsarchieven Amersfoort’. Van de restauratie en digitalisering van dit archief heeft Archief Eemland een filmpje gemaakt. Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW.

Adriana Nefkens
Adriana Nefkens (ca. 1943)
 

Krijgsgevangenkamp Soesterkwartier

Het krijgsgevangenenkamp lag aan het einde van de Soesterweg en is in gebruik geweest in de periode april-augustus 1943. Na een algemene oproep aan alle ex-militairen werd hier bepaald wie afgevoerd werd naar een krijgsgevangenenkamp. Daarna is Adriana Nefkens werkzaam geweest in het krijgsgevangenenkamp Waterloo (de huidige Bernhardkazerne) te Amersfoort. In de periode december 1945 - oktober 1946 heeft Adriana Nefkens geassisteerd bij de repatriëring van Nederlanders uit Nederlands-Indië.