Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Nieuwe gemeentearchivaris

Half mei is Natasja Pels (1980) benoemd tot nieuwe gemeentearchivaris van Amersfoort. Zij volgt Vincent Robijn op die sinds februari directeur is van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

De aanstelling van Pels voldoet volgens Ina Loovers, directeur Archief Eemland, aan de wens van het archief om een gemeentearchivaris te benoemen die naast toezichthouder visie en beleid ontwikkelt op digitaal informatiebeheer.
Pels is Senior Adviseur bij het Nationaal Archief in Den Haag en in die hoedanigheid momenteel gedetacheerd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zij was tevens werkzaam als archiefinspecteur bij de Erfgoedinspectie. Bij het Nationaal Archief ontwikkelde zij het Kennisnetwerk Archiefveld en fungeerde zij als communitymanager binnen het project duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO).
Zij studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen in Utrecht en archiefwetenschappen in Amsterdam.

Inspirerende uitdaging 
Natasja Pels gaat een belangrijke rol spelen bij het verder optimaliseren van de dienstverlening van het archief. Pels: “Goed informatiebeheer is essentieel voor een transparante en betrouwbare overheid. We leven in een digitale samenleving dus informatie duurzaam bewaren en bruikbaar houden is nu een essentieel onderdeel van dat beheer. De ontwikkeling daarvan, ook in de rol van toezichthouder, bij Archief Eemland zie ik als een inspirerende uitdaging. Daarnaast woon ik sinds twee jaar in Soest en ik kijk ernaar uit om als gemeentearchivaris een bijdrage te leveren voor de regio waar ik woon.”