Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Gezinskaarten vanaf mei offline

Publiceren persoonsgegevens botst met privacywetgeving

Als gevolg van klachten van burgers zetten archiefinstellingen vanaf mei 2018 de gedigitaliseerde gezinskaarten offline. De kaarten bevatten onder andere gegevens over godsdienstig gezindte van personen. Ook Archief Eemland stelde gezinskaarten tot dusver gewoon ter beschikking. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter vastgesteld dat de kaarten bijzondere persoonsgegevens kunnen bevatten van nog levende personen en dat deze gegevens niet verstrekt mogen worden. 

Mensen leven langer: openbaarheidsbeperking verlengd

Gezinskaarten maken deel uit van de bevolkingsadministratie van Amersfoort en de regiogemeentes. Over de periode 1915-1940 bestaat de bevolkingsadministratie uit gezinskaarten, vastbladige registers en registers van alleenstaanden (dienstbodes). Ze zijn gebruikt tot de introductie van de persoonskaart in 1940. Op de openbaarheid van de gezinskaarten is meestal een beperking gesteld van 75 jaar na 1940, maar tegen achtergrond van de gestegen levensverwachting is deze termijn in de praktijk te kort gebleken. Daarom wordt deze openbaarheidsbeperking verlengd naar 110 jaar. Dat betekent dat de registers tot 1940 pas in 2051 openbaar zullen worden.

Toestemming

Voor publicatie en raadpleging van de gezinskaarten moet helder zijn dat er toestemming is van de betrokkenen of dat aangetoond kan worden dat deze zijn overleden. Dat is voor deze series lastig en tijdrovend om na te gaan en bij online publiceren zou dat al vooraf moeten zijn gedaan; in zijn geheel offline halen is daarom de meest prudente werkwijze.

 

dinsdag 24 april 2018