Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Bevolkingsregisters 1860-1915 online

De bevolkingsregisters van Amersfoort over de periode 1860-1915 staan vanaf nu online. Het gaat in totaal om 50.803 extra scans met meer dan 200.000 persoonsnamen.
De bevolkingsregisters zijn een interessante bron van informatie voor onderzoekers over de bewoners van Amersfoort tussen 1860-1915. Zo kom je te weten waar ze woonden. Waar ze vandaan kwamen, waarheen ze zijn verhuisd. Wat was de gezinssamenstelling? Bij welke kerk ze hoorden, of ze getrouwd waren en welk beroep ze uitoefenden.