Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Tromp van Holst: archief ontvangt privécollectie

Op 18 juni 2018 ontving Archief Eemland een bijzondere privécollectie van de achterkleindochter van August Marie Tromp van Holst (1854-1920).

August Marie Tromp van Holst (1854-1920)

Tromp van Holst bekleedde verscheidene belangrijke maatschappelijke functies in Amersfoort. Naast houthandelaar was hij onder andere commandant van de stedelijke schutterij, gemeenteraadslid, lid van Provinciale Staten Utrecht en voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Hij kocht grote stukken land aan en hield zich bezig met stadsverbetering en monumentenbehoud. Hij initieerde zelfs de verbetering van scholing en leefomstandigheden van de Amersfoortse burgers en een verdere professionalisering van de land- en tuinbouw. Een man dus ‘die zooveel deed voor land- en tuinbouw en voor den bloei van den gemeente Amersfoort’. 

De kleinzoon van August emigreerde in 1956 met zijn gezin en twee jonge kinderen naar de Verenigde Staten waar zij een nieuw leven opbouwden. Pas recent ontdekten de achterkleinkinderen in nagelaten familiebezittingen tot hun verrassing een schat aan foto’s, kasboeken en persoonlijke correspondentie van August over Randenbroek in Amersfoort. Het landgoed waar August en zijn broer Samuel een deel van hun leven woonden en dat aan de familie Tromp van Holst toe behoorde. Maar omdat geen van de achterkleinkinderen Nederlands spreekt, ‘non of us speak Dutch’, gingen zij op internet op zoek naar informatie over hun voorvader en kwamen zo bij toeval terecht bij Archief Eemland.

Tot de stukken die zijn overgedragen, behoren ook enkele schilderijen, die aan Museum Flehite zijn geschonken.

Een compleet overzicht van het archief van de familie Tromp van Holst staat op onze website via deze link. Foto's van A.M. Tromp van Holst staan in onze fotocollectie te vinden via deze link.