Zoeken door alles

Bunschoten

Geschiedenis
Bunschoten ontstond al rond 1200 als agrarische nederzetting. Waarschijnlijk in het tweede kwart van de 14e eeuw ontving Bunschoten stadsrechten. De naam Spakenburg voor het vissersdorp verschijnt pas in de vijftiende eeuw voor het eerst. In de loop van de tijd groeiden de twee woonkernen door nieuwbouw aan elkaar vast. Toch is het onderscheid tussen de boerennederzetting en het vissersdorp nog altijd merkbaar.

Door haar oorspronkelijke ligging aan de Zuiderzee is Spakenburg tijdens haar bestaan voortdurend in strijd geweest met het water. De laatste watersnoodramp vond plaats in 1916, toen ook de straten van Amersfoort blank stonden. Kenmerkend aan Bunschoten-Spakenburg is de typische klederdracht. Er zijn nog circa 200 vrouwen die in klederdracht lopen. In de gemeente zijn enkele Rijksmonumenten te vinden, in Spakenburg zonder uitzondering verbonden aan de scheepvaart en visserij: de werf Nieuwboer, visafslag en visrokerij.

De gemeente Bunschoten wordt gevormd door de woonkernen Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. Bij de opheffing van de gemeente Hoogland in 1974 werd het buurtschap Zevenhuizen ingedeeld bij de gemeente Bunschoten.

Het archief van de gemeente Bunschoten wordt bewaard op het gemeentehuis. Kijk voor het raadplegen van de inventarissen van Bunschoten op www.erfgoedbunschoten.nl.

Digitale bronnen

Doop-, trouw- en begraafboeken   1631-1811 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
Burgerlijke Stand Geboorten 1811-1912 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
  Huwelijken 1811-1938 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
  Overlijden 1811-1960 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)