Zoeken door alles

Amersfoort

Geschiedenis

In 1259 kreeg Amersfoort stadrechten van bisschop Hendrik van Vianden, de stad bestond toen al ruim 200 jaar. Amersfoort groeide in de Middeleeuwen uit tot een flinke stad; in de vijftiende eeuw werd de eerste stadsmuur zelfs te krap en moest er een tweede omwalling gebouwd worden. Het historische centrum bepaalt nog steeds het stadsbeeld van Amersfoort.  

Met de industrialisatie en verbinding met het spoorwegennet verloor Amersfoort haar oorspronkelijke functie als handelsnederzetting en pelgrimsoord. Mede dankzij de gestage groei van de stad werd de meeste werkgelegenheid nu gecreëerd in fabrieken en in de bouw.  

De gemeente Amersfoort omvat naast de stad Amersfoort ook de voormalige gemeente Hoogland, bestaande uit de kernen Hoogland en Hooglanderveen.

Amersfoort beroemt zich op bekende namen als Johan van Oldebarnevelt en Piet Mondriaan die in Amersfoort geboren zijn.

Digitale bronnen

Doop-, trouw- en begraafboeken   1579-1812 Scans en index (te raadplegen via de website van Het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
Amersfoort
Burgerlijke stand
Geboorten 1811-1909 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
  Huwelijken 1811-1941 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
  Overlijden 1811-1965 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
Hoogland
Burgerlijke stand
Geboorten 1811-1912 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
  Huwelijken 1811-1938 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
  Overlijden 1811-1960 Scans en index (te raadplegen via de website van het Utrechts Archief en wiewaswie.nl)
Bevolkingsregisters Volkstellingen Amersfoort 1824, 1830, 1840 Index
  Volkstellingen Hoogland 1840, 1849  Index
  Bevolkingsregisters 1850-1915 Scans en index
Notariële akten   1606-1881 Gedeeltelijke index
Transportakten uit het Stadsgerecht   1483-1810 Index
Militieregisters   1815-1905 Index & Scans
Garde Nationale   1812 Index

Lidmatenregisters

 Hervormde gemeente Amersfoort

1619-1853

Index

       
  Remonstrants Gereformeerde gemeente Amersfoort 1643-1908 Index
  Lutherse gemeente Amersfoort 1702-1842 Index
  Hervormde gemeente Hoogland z.d., 1789-1968 Index
Akten van Indemniteit  Amersfoort 1726-1811 Index
  Hoogland 1751-1810 Index
Gastelingen St. Pieters- en Bloklandsgasthuis 1890-1950 Index
    1564-1950 Index
Weeskinderen Burgerweeshuis 1552-1927 Index
  Stadskinderhuis z.d. 1718-1824 Index
  Gereformeerd weeshuis 1897-1902 Index
Weeskamer   1634-1810 Gedeeltelijke index
Resoluties   1583-1796 Gedeeltelijke Index
Belastingkohieren Liberale giften 1747 & 1793 Index
  Huisgeld 1755-1805 Index
Bestuurders   1349-1579 Index
    1813-2006 Index
Burgerrechtverleningen   1436-1807 Index
Stichting Armen de Poth   1342-1999 Scans van charters