Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Digitale toegankelijkheid website

Vanaf 23 september 2020 moeten websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring hebben waarmee aangetoond kan worden in hoeverre de website of app voldoet aan de toegankelijkheidseisen zoals gesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Deze Algemene Maatregel van Bestuur is een voorloper op de wet Digitale Overheid.

Digitale toegankelijkheid
Omdat onze website nog niet voldoende toegankelijk is, zijn we druk bezig om met collega's en onze webbouwer om onze website nog beter digitaal toegankelijk te maken, zodat ook mensen met een beperking optimaal gebruik kunnen maken van onze archieven.
Binnen onze website kunnen bezoekers zoeken in een grote database met gegevens over personen, dit noemen we een plug-in. Meer informatie over de leverancier van deze plug-in, De Ree Archiefsystemen, en de toegankelijkheid van deze tool vind je via deze link.

In juli 2020 is onze website getest en onderzocht op de criteria voor toegankelijkheid. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, stichting Accessibility. Op basis van de uitslag zijn we nu samen met onze webbouwer aan de slag met de verbeteringen en aanpassingen. Daarna volgt er een onafhankelijke toetsing. Zo weten we wat er al is opgelost, en wat er nog beter kan. 

Toegankelijkheidsrapport (pdf, 378 kB)