Onderzoeksgids Burgerlijke Stand

In deze onderzoeksgids vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte en de Tienjarige Tafels.

Wat is de Burgerlijke Stand?

Bij de aangifte van geboorte, huwelijk en overlijden wordt een officiële akte opgemaakt. Deze registratie heet de Burgerlijke Stand. De Burgerlijke Stand is in het grootste deel van Nederland ingevoerd op 1 januari 1811 en bestaat tot op de dag van vandaag.

Het maken van de akten wordt gedaan door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden plaatsvindt. Als een kind in een kraamkliniek of ziekenhuis wordt geboren, maakt de ambtenaar van de gemeente waar de kliniek staat de geboorteakte op. Dat kan een andere gemeente zijn dan waar de ouders van het kind wonen.

In de akte wordt de aangifte geregistreerd. De akte draagt dan ook de datum van de aangifte. Als een baby op 27 september geboren wordt en de vader geeft het kind aan op 30 september, dan is de datum van de akte 30 september. De akten worden per jaar genummerd en ingebonden in de volgorde waarin de aangiften zijn gebeurd. De akten zijn dus niet alfabetisch geordend, maar elk jaar heeft wel een alfabetische index.

De akten worden bewaard bij de gemeentes en na verloop van tijd overgedragen aan Archief Eemland. De registers van de Burgerlijke Stand zijn na verloop van tijd openbaar, dit is voor de geboorteakten na 100 jaar, voor de huwelijksakten na 75 jaar en de overlijdensakten na 50 jaar.

Welke gegevens vindt u in de akten?

De opmaak van de akten is overal hetzelfde. Eerst werden de akten geheel met de hand geschreven, later werd gebruik gemaakt van voorgedrukte formulieren. In de beginjaren zijn een aantal akten in het Frans.

De indeling van de akten

Hier volgt een overzicht van de indeling van de verschillende soorten akten.

Geboorteakte

 1. nummer van de akte in de serie van het betreffende jaar
 2. datum van aangifte
 3. gemeente waar de aangifte is gedaan
 4. naam, leeftijd, beroep en woonplaats van degene die de aangifte doet (meestal de vader, maar bij afwezigheid van de vader kan een ander de aangifte doen)
 5. naam, leeftijd, beroep en woonplaats getuigen
 6. naam, leeftijd, beroep en woonplaats moeder
 7. geslacht van het kind
 8. geboortedag en –uur, geboorteplaats (huis, wijk)
 9. naam van het kind
 10. handtekeningen van degene die aangifte doet, van de getuigen en van de ambtenaar van de Burgelijke Stand 

NB: tot nummer 4 is de volgorde steeds hetzelfde, de volgorde van de hogere nummers kan wisselen.

Geboorteakte burgerlijke stand Woudenberg
Geboorteakte uit de Burgerlijke Stand van de gemeente Woudenberg

Huwelijksakte

 1. nummer van de akte in de serie van het betreffende jaar
 2. datum van huwelijksvoltrekking
 3. gemeente waar het wettelijk huwelijk wordt voltrokken
 4. naam, geboorteplaats, leeftijd, beroep en woonplaats van de bruidegom
 5. naam, leeftijd, beroep en woonplaats van de ouders van de bruidegom (als de ouders zijn overleden slechts naam met vermelding van overlijden)
 6. naam, geboorteplaats, leeftijd, beroep en woonplaats van de bruid
 7. naam, leeftijd, beroep en woonplaats van de ouders van de bruidegom (als de ouders zijn overleden slechts naam met vermelding van overlijden)
 8. vermelding van de bijlagen die overlegd zijn
 9. huwelijksvoltrekking
 10. naam, leeftijd, beroep en woonplaats getuigen
 11. relatie van de getuigen tot bruid en bruidegom
 12. handtekeningen bruid, bruidegom, getuigen en ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Huwelijksbijlagen

 1. verklaring van de Commissaris van de Koningin van de betreffende provincie dat de bruidegom de dienstplicht heeft vervuld
 2. akte van geboorte van de bruidegom
 3. akte van geboorte van de bruid
 4. bewijs van afkondiging van het voorgenomen huwelijk
 5. akte van overlijden van ouder van bruid of bruidegom
 6. akte van overlijden van eerdere partner van bruid of bruidegom
 7. verklaring van toestemming tot het huwelijk door afwezige ouder van bruid of bruidegom
 8. akte van overlijden van grootouder van bruid of bruidegom
 9. verklaring van toestemming tot huwelijk door legerleiding

NB: niet alle genoemde bijlagen hoeven voor te komen.


Huwelijksakte burgerlijke stand Renswoude
Huwelijksakte in de Burgerlijke Stand van de gemeente Renswoude

Akte van overlijden

 1. nummer van de akte in de serie van het betreffende jaar
 2. datum van aangifte
 3. gemeente waar de aangifte wordt gedaan
 4. naam, leeftijd, beroep en woonplaats van degene of degenen die de aangifte doet of doen en relatie van degene die de aangifte doet tot de overledene
 5. datum en uur van overlijden
 6. naam, leeftijd, beroep, woonplaats, geboorteplaats overledene
 7. namen ouders overledene, indien van toepassing met vermelding dat de ouders overleden zijn
 8. naam partner van de overledene, indien van toepassing met vermelding dat de partner overleden is.
 9. naam van eerdere partner of partners van de overledene

Overlijdensakte Burgerlijke stand Eemnes
Overlijdensakte in de Burgerlijke Stand van de gemeente Eemnes

Tienjarige Tafels
De Tienjarige Tafels zijn een alfabetische toegang op de akten van de Burgerlijke Stand per 10 jaar.

 1. aktenummer of volgnummer
 2. naam geborene, bruidegom of overledene
 3. datum akte

Uit welke plaatsen komen de akten in Archief Eemland?

De akten zijn op internet terug te vinden via personen en op www.wiewaswie.nl.

Hieronder staat aangegeven welke akten op onze publieksruimte op microfiches te raadplegen zijn.

Amersfoort

 • geboorten, 1811-1923
 • huwelijken, 1911-1940
 • huwelijksbijlagen, 1812-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1965

Baarn

 • tienjarige tafel, 1811-1950
 • geboorten, 1811-1897
 • huwelijken, 1811-1925
 • huwlijksbijlagen, 1811-1842, 1883-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1950

Bunschoten

 • tienjarige tafel, 1811-1950
 • geboorten, 1811-1902
 • huwelijken, 1811-1922
 • huwelijksbijlagen, 1811-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1950

Duist

 • geboorten, 1818-1857
 • huwelijken, 1818-1857
 • huwelijksbijlagen, 1818-1857 (microfiches)
 • overlijden, 1818-1857

Eemnes

 • tienjarige tafel, 1811-1950
 • geboorten, 1811-1912
 • huwelijken, 1811-1940
 • overlijden, 1811-1960

Hoogland

 • geboorten, 1811-1925
 • huwelijken, 1811-1925
 • huwelijksbijlagen, 1812-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1950

Lage Vuursche

 • tienjarige tafel, 1811-1857
 • geboorten, 1811-1857, niet van 1812-1817
 • huwelijken, 1811-1857
 • huwelijksbijlagen, 1820-1856 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1857

Leusden

 • tienjarige tafel, 1811-1932
 • geboorten, 1828-1902
 • huwelijken, 1811-1912
 • huwelijksbijlagen, 1812-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1902

Renswoude

 • tienjarige tafel, 1811-1950
 • geboorten, 1828-1902
 • huwelijken, 1811-1912
 • huwelijksbijlagen, 1812-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1902

Soest

 • tienjarige tafel, 1811-1950
 • geboorten, 1811-1906
 • huwelijken, 1811-1932
 • huwelijksbijlagen, 1812-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1955

Stoutenburg

 • tienjarige tafel, 1811-1960
 • geboorten, 1811-1901
 • huwelijken, 1811-1932
 • huwelijksbijlagen, 1815-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1950

Woudenberg

 • tienjarige tafel, 1811-1940
 • geboorten 1811-1940
 • huwelijken, 1811-1959
 • huwelijksbijlagen, 1811—1842, 1883-1922 (microfiches)
 • overlijden, 1811-1980

Waar kan ik de akten raadplegen? 

De akten van de Burgerlijke Stand zijn te raadplegen op onze publieksruimte en via het internet. De microfiches van de huwelijkse bijlagen zijn alleen op onze publieksruimte te raadplegen.   

Internet
De gegevens uit de akten van de Burgerlijke Stand zijn opgenomen bij ‘Personen’ en/of www.wiewaswie.nl. Alleen de originele registers die nog niet te raadplegen zijn op internet worden ter inzage gegeven.

Reproducties
Op onze publieksruimte kunt u een afdruk van een akte laten maken. Ook kunt u via onze website een kopie bestellen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.