Zoeken door alles

Zwarteweg

De weg heette tevoren Zwarte Steeg (al genoemd in de achttiende eeuw) en liep door op Leusdens grondgebied; doodlopend met enigszins gewijzigd tracé sinds de aanleg van de rijksweg. Een gedeelte van de Zwarteweg bestaat in Leusden nog.

Aanvankelijk liep de straat vanaf de Heiligenbergerweg. Bij B & W besluit nr. 3671979 van 8 februari 2011 sluit de straat ook aan op de Tsjaikovskistraat.

Raadsbesluit nr. 396 van 26 oktober 1948

Wijk: Randenbroek

Loop: Heiligenbergerweg - Tsjaikovskistraat - Schothorsterlaan o-waarts