Zoeken door alles

De Zwarte Arend

Naam van een herberg die ooit bij de Arnhemsepoort gevestigd was.

Raadsbesluit nr. 95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: De Gouden Ploeg - Laan van Duurzaamheid