Zoeken door alles

Zuurbes

Plantensoort uit het geslacht Berberis. Er bestaan ca. 500 soorten, die voorkomen in Europa, Azië, Afrika en Amerika. De Europese zuurbes, die ook in Nederland inheems is, groeit in duinen en loofbossen. Dit deel van de wijk Kattenbroek kreeg de metafoor Herfst mee en daarin passen ook (afgevallen) bessen.

Raadsbesluit nr. 203 van 28 augustus 1990

Wijk: Kattenbroek

Loop: Jeneverbes - Steenbes