Zoeken door alles

Zevenhuizerstraat

De buurtschap Zevenhuizen behoorde tot 1857 tot de zelfstandige gemeente Duist, De Haar en Zevenhuizen en ging toen op in de gemeente. De naam hangt ongetwijfeld samen met een omvang van zeven huizen op een bepaald moment in het verleden. De buurtschap wordt in 1469 voor het eerst genoemd.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Bunschoterstraat - Rondweg-Noord