Zoeken door alles

Wijken en straten

Het wijken- en straatnamenregister van de gemeente Amersfoort bestaat uit 31 wijken en meer dan 2.200 straten. Van de straatnamen is een beschrijving van de herkomst van de naam, een verwijzing naar het raadsbesluit met de toewijzing van de straatnaam en in veel gevallen een georeferentie van de locatie.

Visualiseren met georeferentie

Steeds meer foto’s zijn voorzien van georeferentie. Hiermee worden locaties gevisualiseerd. Door het aanklikken van de foto worden details zichtbaar zoals de beschrijving van de locatie, datering, wijk en gemeente en bijvoorbeeld ook de rechthebbende. Op deze manier wordt de beeldbank van Archief Eemland ook ruimtelijk helder ontsloten.