Zoeken door alles

Wouter van Bloklandlaan

Wouter van Blokland Cornelisz., heer van Laag Blokland, ovl. 1573, stichtte bij testament het Heilig Sacramentsgasthuis, dat naar hem Bloklandsgasthuis werd genoemd. Het kreeg onderdak in zijn huis aan de Langestraat. In 1804 moest dit gasthuis samengaan met het St. Pietersgasthuis als Het Gecombineerde Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis.

Raadsbesluit nr. 426 van 28 augustus 1925

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Pieter Bothlaan - Appelweg