Zoeken door alles

Winkelpad

Het Winkelpad is genoemd naar een stuk land dat al in de 17e eeuw 'de Winkel' genoemd werd. Het lag aan het einde van het Winkelpad links bij de Hamseweg. Winkel betekent hoek.

Het staat o.a. afgebeeld op een kaart van Sint-Aagten uit de 17e eeuw van het Erf Onstede.

 

Raadsbesluit nr. 329 van 25 oktober 1988

Wijk: Schothorst

Loop: Hamseweg - Schothorsterlaan