Zoeken door alles

Willem Bontekoestraat

Willem Ysbrantsz Bontekoe, 1587-1657, Nederlands zeevaarder. Maakte 1618 een reis naar Indië waarbij zijn schip in brand raakte. Hij wist met een sloep Sumatra te bereiken en keerde na veel wederwaardigheden in 1625 huiswaarts. Zijn avontuurlijke reis leverde hem de stof voor zijn Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse.

Raadsbesluit nr. 152 van 31 mei 1955

Wijk: Kruiskamp

Loop: De Keyserstraat - Lemairestraat