Zoeken door alles

Wijdeveldstraat

Hendricus Theodorus Wijdeveld, 1885-1987, Nederlands architect, architectuurtheoreticus, lithograaf, toneeldecorontwerper en grafisch ontwerper. Richtte 1917 het tijdschrift Wendingen op, dat de spreekbuis werd voor de architecten van de Amsterdamse School.

Raadsbesluit 353 van 29 november 1988

Wijk: Zielhorst

Loop: Hendrick de Keyserlaan - Bakemastraat