Zoeken door alles

Mgr. van de Weteringstraat

Monseigneur Hendrikus van de Wetering, 1850-1929; Nederlands r.k. aartsbisschop van Utrecht 1895-1929. Geboren op De Ham onder Hoogland.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland-West

Loop: Bunschoterstraat - Coelhorsterweg