Zoeken door alles

Westsingel

Nadat de oorspronkelijke stad ommuurd was, werden daar direct omheen twee verdedigingsgrachten gegraven. Een daarvan werd na de stadsuitbreiding in de vijftiende eeuw gedempt. Oorspronkelijk West-Singel geheten (rb. nr. 51 van 27 januari 1914). Tot in de negentiende eeuw werden zowel West- als Zuidsingel Singel of Cingel genoemd.

Raadsbesluit nr. 321 van 18 december 1979

Wijk: Binnenstad

Loop: Varkensmarkt - Kleine Spui