Zoeken door alles

Van Westreenenstraat

Naam van een bekend Amersfoorts geslacht dat tenminste twee eeuwen, tot 1630, deel heeft uitgemaakt van de stadsregering. Zeven leden van deze familie waren in die periode burgemeester, schepen, raad, kameraar of weesmeester.

Raadsbesluit nr. 150 van 24 mei 1954

Wijk: Kruiskamp

Loop: Dirk Loogenstraat - Van Goudoeverstraat