Zoeken door alles

Weerhorsterweg

Genoemd naar de boerderij Weerhorst (Wederhorst), die in oorsprong tenminste uit het begin van de negende eeuw dateert en behoorde tot de maalschap (margenootschap) van Hoogland. De naam Weede (in de vorm Wido) is nog veel ouder en wordt al in een akte uit 777 genoemd.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Coelhorsterweg - Droevendalsesteeg z-waarts