Zoeken door alles

Weegsteen

Steen die als gewicht wordt gebruikt.

Raadsbesluit nr. 115 van 25 juni 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Het Masker - Balans