Zoeken door alles

Waterzuring

Plant uit de Duizendknoopfamilie, die langs de waterkant groeit. Er bestaan ca. 200 soorten, die hoofdzakelijk voorkomen in de gematigde streken van het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Nederland telt twaalf soorten.

B&W-mandaat nr. B 97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Waterscheerling - Zeldertsedreef n-waarts