Zoeken door alles

Watervlo

Insect uit de familie van de Bladpootkreeften. Ze komen in grote hoeveelheden in onze binnenwateren voor en spelen een belangrijke rol als visvoedsel.

B&W-mandaat nr. B97051704 van 12 november 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Waterspin - Waterjuffer