Zoeken door alles

Watersteeg

Oorspronkelijk een slecht begaanbare verbindingsweg tussen de Heisteeg (nu Pastoor Pieckweg) en de Nieuwlandseweg; die weg is verloren gegaan bij de aanleg van de wijk Nieuwland. De straat keerde terug als onderdeel van het Waterkwartier (B&W-mandaat nr. B 97051037 van 8 juli 1997).

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Nieuwland

Loop: Lage Boog - Karper