Zoeken door alles

Waterscheerling

Plant uit de Schermbloemenfamilie. In Nederland komt deze overblijvende, kruidachtige plant in het wild voor langs waterkanten en op moerassige plaatsen.

B&W-mandaat nr. B97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Waterranonkel - Waterzuring