Zoeken door alles

Waterranonkel

Waterplant uit het geslacht Ranonkel, die voorkomt in stromend en in stilstaand water.

B&W-mandaat nr. B97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Waterdreef - Waterviolier