Zoeken door alles

Waterjuffer

Insect uit de familie van de Libellen. Er bestaan verdeeld over de wereld 5000 soorten, waarvan 150 in Europa.

B&W-mandaat nr. B97051704 van 12 november 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Waterdreef - Watersteeg