Zoeken door alles

Waterdreef

Verzamelnaam, gekozen voor deze ontsluitingsweg omdat de straten hier zijn genoemd naar waterplanten en -dieren.

B&W-mandaat nr. B 97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Zeldertsedreef - Melkkruid