Zoeken door alles

Waarwijckstraat

Wijbrandt van Waerwijck, 1566-1615, Noordnederlands admiraal; vertrok 1598 als vice-admiraal onder Jacob Cornelisz. van Neck naar Indië; voer als admiraal in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1602 opnieuw naar Indië en 1604 naar China.

Raadsbesluit nr. 152 van 31 mei 1955

Wijk: Kruiskamp

Loop: Liendertseweg - Van Neckstraat