Vathorst-De Bron

De wijk Vathorst-De Bron ligt in het midden van de wijk Vathorst en kenmerkt zich door zijn rechthoekige vorm. Deze vorm is een overblijfsel van de voormalige polder Duist-Langerijst die in de 14e eeuw is ontgonnen. Kenmerkend voor Vathorst-De Bron zijn de bestaande houtwallen en de waterplas, die zich in het midden van de wijk bevindt. Aan de rand van deze waterplas (en voor een deel erin) ligt het ABC schoolgebouw met daarin twee scholen en verschillende voorzieningen.
De architectuur van de wijk wordt gekenmerkt door een eenduidige uitstraling. Daarnaast kenmerkt het zich wordt door opvallend bestaand groen. De oorspronkelijke houtwallen en bomen, zijn behouden. De straatnamen in deze wijk verwijzen naar zeeën en meren in Nederland en de rest van de wereld.