Vathorst-Centrum

ae.vathorstCentrum

Vathorst-Centrum is de wijk van Vathorst waarin zich het winkelcentrum en het ICOON bevinden. Ook de woongebieden aan weerzijden ervan behoren daartoe. Delen van de voormalige Veenweg zijn nog terug te vinden in dit gebied, waar deze weg vroeger doorheen liep. De straatnamen in deze wijk verwijzen naar de namen van polders in Nederland. Voor de namen in en nabij het winkelcentrum is gekozen voor de namen van grote gemalen in Nederland.