Zoeken door alles

Vreeland

Destijds grens van de stadsbebouwing en gelegen op de voormalige grens van Amersfoorts grondgebied. Vroeger stonden op de stadsgrens zogenaamde vredekruizen als aanduiding van het gebied waarbinnen de 'vrede' van de stad werd gehandhaafd.

Raadsbesluit nr. 154 van 27 april 1948

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Twentseweg - Plataanstraat