Zoeken door alles

De Vlijtstraat

Naam van een van de wasserijen die vroeger op Blekerseiland was te vinden. De oorspronkelijke naam van dit bedrijf was De Kolksbeek.

Raadsbesluit nr. 325 van 19 november 1985

Wijk: Randenbroek

Loop: De Hoopstraat - Blekerssingel