Zoeken door alles

Verhoevenstraat

Theodorus Verhoeven, 1611-1693, rector van de Latijnse School in Amersfoort. Hij voltooide in 1648 een kroniek van Amersfoorts oudste geschiedenis, die werd uitgegeven in 1693. De straat behoorde als Achterbergstraat tot de gemeente Leusden (tot in 1917); de oorspronkelijke naam dankte de straat aan aannemer Piet van Achterbergh die hier huizen bouwde.

Raadsbesluit nr. 606 van 8 oktober 1918

Wijk: Bergkwartier

Loop: Kapelweg - Leusderweg