Zoeken door alles

De Vergulde Paarden

Naam van een pand aan de Krommestraat (nu nrs. 50, 52 en 53), al genoemd 1728. In 1779 werd op deze plaats een nieuw pand gebouwd dat dezelfde naam kreeg. Op de gevelsteen waren een boom met een brede kruin en twee springende paarden te zien.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: Patriciërslaan - Patriciërslaan z-n