Zoeken door alles

Het Ven

Hier in de betekenis van ondiepe waterplas in het duin.

Bij B & W besluit nr. 3812971 van 14 juni 2011 is het beloop van deze straat gewijzigd. Het stukje tussen Het Ven en De Helling krijgt nu ook de naam Het Ven.

Raadsbesluit nr. 249 van 26 oktober 1993

Wijk: Kattenbroek

Loop: (W-Zijde Sporthal de Panne) - Bisschopsweg no-waarts