Zoeken door alles

Veldbeemd

Deze straat droeg oorspronkelijk de naam Veldweg (rb. van de gemeente Hoogland van 6 september 1949). Na de samenvoeging van Hoogland met Amersfoort is om verwarring te voorkomen gekozen voor de huidige naam. Beemd betekent laag, nat hooiland. De straat liep oorspronkelijk niet verder dan De Hofstede; doorgetrokken tot Johanneshoeve bij B&W-besluit nr. 1749280 van 7 juni 2005.

Raadsbesluit nr. 242 van 25 september 1979

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Van Tuyllstraat - Johanneshoeve